Σχετικά με την επιβίωση στην ύπαιθρο & έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ, ΚΛΑΔΙΑ, ΧΟΡΤΑ, ΡΟΚΑΝΙΔΙΑ, ΚΟΠΡΙΕΣ ΚΛΠ.

Κομποστοποίηση είναι η βιολογική αποσύνθεση των οργανικών υλικών με μικροοργανισμούς. Eίναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ : Σε ένα χώρο συγκεντρώνουμε διάφορα οργανικά υλικά τα οποία θα γίνουν κομπόστα για παραγωγή πλούσιου οργανικού λιπάσματος. Τα υλικά αυτά θα πρέπει με κατάλληλα μηχανήματα (σπαστήρες, στελεχοκόπτες) να τεμαχιστούν σε μικρά κομματάκια 1-2 εκατοστών. 


Με τον τεμαχισμό αυξάνεται η επιφάνεια για να αναπτυχθούν οι μικροοργανισμοί που θα αποσυνθέσουν τα οργανικά υλικά, έχουμε ταχεία αποικοδόμηση και παράλληλα γίνεται ευκολότερη η μηχανοποίηση της παραγωγής.
Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια είναι οι ‘εργάτες’ της κομποστοποίησης. Αυτοί, υποβοηθούνται κι από πολλούς άλλους μεγαλύτερους οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, αυτά τα μικρόβια παράγουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), θερμότητα και νερό καθώς αποικοδομούν τα οργανικά υλικά του σωρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ΚΟΜΠΟΣΤ (πλούσιο, σκούρο, θριφτό και άοσμο), τέλειο λίπασμα για τον κήπο σας. Για την αποτελεσματική κομποστοποίηση χρειάζεται:

  1. Σωστό μίγμα υλικών (σε σωστές αναλογίες)
  2. Σωστό αερισμό
  3. Σωστή υγρασία
  4. Σωστό μέγεθος υλικών 

Τα υλικά τοποθετούνται σε σωρούς κατά μήκος έτσι που να έχουμε ύψος σωρού 2 μέτρα, πλάτος 2 μέτρα και μήκος όσο θέλουμε, επίσης οι σειρές θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους μία απόσταση 5 μέτρων. Για 3300 – 3800 κυβικά μέτρα οργανικά υλικά χρειάζονται περίπου 10 στρέμματα.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ : Κατά την πρώτη φάση της κομποστοποίησης αναπτύσσονται τα μεσόφιλα βακτήρια που χρειάζονται θερμοκρασίες μεταξύ 21 oC και 32 oC, αλλά αναπτύσσονται και σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 oC και 45 oC.

Κατά την μικρή χρονική περίοδο που αναπτύσσονται, η θερμοκρασία που συσσωρεύεται από την ενέργειά τους ανεβάζει την θερμοκρασία μέσα στον σωρό της σειράς των φυτικών υλικών και αρχίζουν να αναπτύσσονται τα θερμόφιλα βακτήρια.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ : Κατά την δεύτερη φάση της κομποστοποίησης αναπτύσσονται τα θερμόφιλα βακτήρια που χρειάζονται θερμοκρασίες μεταξύ 45 oC και 71 oC. Είναι τα πιο σημαντικά για να έχουμε μια γρήγορη αποσύνθεση.

Κατά την διαδικασία της κομποστοποίησης συμμετέχουν διάφοροι μικροοργανισμοί όπως μύκητες, ακτινομύκητες, βακτήρια, πρωτόζωα, γαιοσκώληκες κλπ. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός που αναπτύσσεται είναι των βακτηρίων κατά 100 φορές περισσότερα από τους μύκητες.

Η επιτυχία και η ταχύτητα παραγωγής της κομπόστας εξαρτάται από την μικροβιολογική δράση. Για να την σωστή μικροχλωρίδα θα πρέπει να προσέξουμε και να ελέγχουμε κυρίως τους εξής παράγοντες: α) Υγρασία, β) Θερμοκρασία, γ) Οξυγόνο, δ) Το pH και ε) Την αναλογία άνθρακα προς άζωτο.

Α) ΥΓΡΑΣΙΑ: Η υγρασία στα οργανικά υλικά πρέπει να είναι μεταξύ 50% και 60% του βάρους. Εάν έχουμε υγρασία λιγότερο από 50% οι μικροοργανισμοί δεν αναπτύσσονται. Εάν έχουμε υγρασία μεγαλύτερη από 60% θα υπάρχει έλλειψη χώρου για αέρα και έτσι η περιεκτικότητα του οξυγόνου θα είναι μικρή και θα αναπτυχθούν αναερόβιοι μικροοργανισμοί.

Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί έχουν βραδύ μεταβολισμό με αποτέλεσμα να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και έτσι επιβιώνουν παθογενείς για τα φυτά μικροοργανισμοί, επίσης οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί κατά την διάσπαση της κομπόστας παράγουν μεθάνιο και η κομπόστα μυρίζει (ξινίζει) και είναι άχρηστη για να χρησιμοποιηθεί για λίπασμα.

Καθημερινώς χρειάζεται με υγρασιόμετρο να μετρούμε την υγρασία στις σειρές των οργανικών υλικών που θα κομποστοποιηθούν. Εάν η υγρασία είναι χαμηλή προσθέτουμε νερό και εάν είναι πολύ υψηλή την ανακατεύουμε για να στεγνώσει. Οπότε είναι απαραίτητο ένα υγρασιόμετρο για καθημερινή μέτρηση και σε οργανωμένη μονάδα παραγωγής κομπόστας μετράμε την υγρασία σε εργαστήριο. Πρακτικά όταν παίρνουμε μια χούφτα κομπόστα με το χέρι και την σφίξουμε δεν πρέπει να στάξει παρά μερικές σταγόνες.

Β) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Η θερμοκρασία παίρνεται κάθε ημέρα από κάθε σειρά από την κορυφή το μέσον και το κάτω μέρος του σωρού. Προσπαθούμε η θερμοκρασία να είναι σταθερή μεταξύ 55 0C και 60 0C. Όταν η θερμοκρασία ανεβεί πάνω από 60 0C τότε αναποδογυρίζουμε την κομπόστα για να κρυώσει. Τις πρώτες ημέρες έχουμε ταχεία άνοδος της θερμοκρασίας και μετά αρχίζει μία σταδιακή πτώση και περίπου στις 200 – 250 ημέρες η θερμοκρασία μένει σταθερή.

Γ) ΟΞΥΓΟΝΟ: Η περιεκτικότητα του οξυγόνου στον αέρα είναι 21%, μέσα στις σειρές δεν πρέπει να πέσει κάτω από το 5% γιατί θα αναπτυχθούν αναερόβιοι μικροοργανισμοί. Το γύρισμα της κομπόστας με μηχανήματα ή με το φτυάρι βοηθάει στον εμπλουτισμό του οξυγόνου και έχουμε γρηγορότερη αποσύνθεση με αερόβιους μικροοργανισμούς.

Δ) pH: Οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στην κομπόστα χρειάζονται pH μεταξύ 6-8. Τα βακτήρια προτιμούν pH μεταξύ 7-7,5 και οι μύκητες μεταξύ 5,5-8. Το κανονικό για την κομπόστα είναι από ουδέτερο μέχρι λίγο βασικό (pH 7-7,5 ).

Ε) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΑΖΩΤΟ: Τα κύτταρα των μικροοργανισμών έχουν αναλογία άζωτο προς άνθρακα 30/1. Το μίγμα των οργανικών υλικών θα πρέπει να έχει κατά μέσο όρο αυτή την αναλογία. Παράδειγμα εάν έχουμε φύλλα με αναλογία C/N 40/1 και χόρτα με αναλογία C/N 20/1 βάζοντας σε μίγμα ίδιες ποσότητες θα έχουμε τελικώς (40+20)/2=60/2=30/1

Εάν έχουμε λίγο άνθρακα σε σχέση με το άζωτο τότε δημιουργείται αμμωνία κατάσταση ανεπιθύμητη και εάν έχουμε πάρα πολύ τότε η διαδικασία της κομποστοποίησης θα σταματήσει σχεδόν.

ΠΗΓΗ:ΛΙΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π,Ε, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Follow us
Similar posts
  • 1η Ολυμπιακή Γιο... 1η Ολυμπιακή Γιορτή Σπόρων και 17η Γιορτή Σπόρων του Πελίτι, από 19-22 Απριλίου 2017 Η Ολυμπιάκη Γιορτή Σπόρων (Olympic Seed Festival) προτάθηκε από το Πελίτι (www.peliti.gr) κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνέλευσης των πολιτών που έγινε στις 14-16 Οκτωβρίου 2016 στη Χάγη. Η Συνέλευση των πολιτών διοργανώθηκε από τη Navdanya (http://navdanya.org) και το Seed Freedom [...]
  • «Καθαρές Θάλασσε... Με το στόχο της καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, να παραμένει επίκαιρος όσο ποτέ, μία σημαντική καμπάνια για το θέμα αυτό, εξελίσσεται από τις 23 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η HELMEPA χαιρετίζει την έναρξη της παγκόσμιας εκστρατείας των Ηνωμένων Εθνών για τα θαλάσσια [...]
  • H Δανία καινοτομ... Χάρη σε ρηξικέλευθες πολιτικές, η Δανία έχει καταφέρει να σπάσει τη φαινομενικά αλληλένδετη σχέση μεταξύ του νερού και της χρήσης της ενέργειας. Αλλά το να αναπαραχθεί το δανικό μοντέλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα είναι εύκολο. Όταν πρόκειται για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, οι Σκανδιναβικές χώρες είναι συνήθως οι ηγέτες του κόσμου. «Η δανική ιστορία για [...]
  • Να έχω ή να Είμα... «Καταχραστήκαμε τη Γή επειδή τη θεωρούμε ως προϊόν που ανήκει μόνο σε μας. Όταν τη δούμε ως κοινότητα στην οποία είμαστε μέλη πρέπει ν’αρχίσουμε να της φερόμαστε με αγάπη και σεβασμό» Aldo Leopold Συχνά διερωτώμαι ,ποιος να έχτισε τα ‘θεμέλια’ πάνω στα οποία βασίζεται και κινείται η σημερινή μας κοινωνία.. Πως θεσπίστηκαν κάποιοι άγραφοι νόμοι [...]
  • 10 λόγοι που τα ... 1.Τα δάση καλύπτουν το ένα τρίτο της χερσαίας μάζας της Γης 2.Τα δάση εκτελούν τις ζωτικές λειτουργίες σε όλο τον κόσμο 3.Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.000 ιθαγενείς πολιτισμούς – εξαρτώνται από τα δάση για την επιβίωσή τους 4.Τα δάση είναι τα πιο βιολογικά οικοσυστήματα στη γη 5. Πάνω από το 80% [...]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

GreekEnglish
«Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό, από μια ιδέα, που έφτασε η ώρα της να πραγματοποιηθεί...» Βίκτωρ Ουγκό

Αρχείο

GreekEnglish