Σχετικά με την επιβίωση στην ύπαιθρο & έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής

Άρθρα στην κατηγορία ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Το σημαντικό λά...

Ένα από τα πλέον συνηθισμένα λάθη που κάνει η μέση γυναίκα στην κουζίνα της …είναι πως βάζουμε τις ντομάτες μας στο ψυγείο. Οι ντομάτες έχουν πολύ ευαίσθητα κύτταρα και η υπερβολική ζέστη ή κρύο (ή θέρμανση) προκαλεί έκρηξη των τοιχωμάτων των κυττάρων, καταστρέφοντας τις ντομάτες. Τα ένζυμα που παράγουν τη γεύση καταστρέφονται επίσης, αφήνοντας τις […]

Πώς θα βρεις αλ...

Πριν λίγο καιρό, μια έρευνα της Greenpeace αποκάλυψε την ύπαρξη επικίνδυνων φυτοφαρμάκων για το περιβάλλον και την υγεία μας σε φρούτα και λαχανικά τα οποία πωλούνται στην ελληνική αγορά. Ουσιαστικά, αποδείχθηκε αυτό που ξέραμε ήδη: στην Ελλάδα γίνεται ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων (νόμιμων αλλά και παράνομων). Ο βιομηχανικός τρόπος με τον οποίο παράγεται η τροφή μας έχει […]

Είναι το πιο υγ...

Σύμφωνα με ένα νέο βαθμολογικό πίνακα, ο οποίος συντάχθηκε από ειδικούς ερευνητές διατροφολόγους του πανεπιστημίου William Paterson του New Jersey και ο οποίος δείχνει τη θρεπτική πυκνότητα των διαφορετικών φρούτων και λαχανικών, το νεροκάρδαμο είναι το λαχανικό που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Η διατροφική αυτή μελέτη κατέταξε 41 φρούτα και λαχανικά βάσει της περιεκτικότητάς τους σε […]

Ραπανάκι, η καλ...

  Η επιστημονική ονομασία του είναι ραπανάκι ( Raphanus sativus ) που ανήκει στην οικογένεια Κραμβοειδών (Brassicaceae). Το ραπανάκι είναι επίσης γνωστό ως Daiken σε ορισμένα μέρη του κόσμου.   Ιστορία Η ελληνική περιγραφή του γένους Raphanus σημαίνει ” εμφανίζεται γρήγορα ” και αναφέρεται στην ταχεία βλάστηση των φυτών αυτών. Raphanistrum από την ίδια ελληνική […]

Η μπάμια και η ...

Η γεω­γρα­φική κατα­γωγή της μπά­μιας αμφι­σβη­τεί­ται, με πιθα­νούς τόπους τη νότια Ασία, την Αιθιο­πία και τη δυτική Αφρική. Πάντως το φυτό αυτό καλ­λιερ­γεί­ται στις τρο­πι­κές, ημι­τρο­πι­κές και θερ­μές εύκρα­τες περιο­χές του κόσμου. Συγ­γε­νεύει με το βαμ­βάκι, το κακάο και τον ιβί­σκο. Είναι ευαί­σθητη στις χαμη­λές θερ­μο­κρα­σίες και απαι­τεί θερμό περι­βάλ­λον. Αυτό την κάνει ένα καλο­και­ρινό […]

Το σπανάκι και ...

  Σπορά: μέσα Αυγού­στου μέχρι το Φεβρουάριο. Συγκο­μιδή: 6 εβδο­μά­δες μετά. Ένα από τα σημά­δια πως έρχε­ται η άνοιξη είναι όταν αρχί­ζει να μεγα­λώ­νει το σπα­νάκι. Το φυτό αυτό έχει μεγάλη περιε­κτι­κό­τητα σε σίδηρο και βιτα­μί­νες Α ‚C, Ε και Κ, χλω­ρο­φύλλη, άλατα ιωδίου και σαπω­νί­νες. Το σπα­νάκι μπο­ρεί να καλ­λιερ­γη­θεί ως φθι­νο­πω­ρινό ή χει­με­ρινό λαχανικό. […]

Άλλιον το Πράσο...

 Ποώδες, ιθαγενές φυτό και ανήκει στο γένος Άλλιον και στην οικογένεια των Λειριοειδών (Liliaceae), στην οποία ανήκει και το κρεμμύδι και το σκόρδο. Το πράσο είναι διετές φυτό: τον πρώτο χρόνο, από τον βλαστό αναπτύσσονται μακριά φύλλα σε σχήμα λόγχης, καθένα από τα οποία έχει μια σαρκώδη βάση που καλύπτει η μία την άλλη και […]

Κουκιά: Ένα σπο...

Η κου­κιά (Vicia faba) είναι ένα ετή­σιο θαμνώ­δες φυτό με ευθυ­τε­νείς βλα­στούς που σε ορι­σμέ­νες ποι­κι­λίες φτά­νουν σε ύψος τα 180 εκα­το­στά. Τα άνθη της είναι λευκά-ροζέ ή λευκά-μωβ, φέρουν μια χαρα­κτη­ρι­στική μαύρη κηλίδα σε κάθε πέταλο και εμφα­νί­ζο­νται σε τσα­μπιά τρεις περί­που μήνες μετά τη φύτευση. Από αυτά τα άνθη ανα­πτύσ­σο­νται ανοι­χτο­πρά­σι­νους λοβούς που […]

Μίνι-φάρμες σε ...

 Δεν έχετε αρκετό χώρο για λαχα­νό­κηπο; Τότε αξί­ζει να σκε­φθείτε ένα λαχα­νό­κηπο σε γλά­στρες και ζαρ­ντι­νιέ­ρες. Ζείτε σε δια­μέ­ρι­σμα, πολυ­κα­τοι­κία ή η αυλή σας έχει πολύ σκιά; Τότε η λύση ίσως βρί­σκε­ται στην ταρά­τσα, στο μπαλ­κόνι, στη βερά­ντα, στα περ­βά­ζια των παρα­θύ­ρων, σ’ ένα εξω­τε­ρικό κλι­μα­κο­στά­σιο, όπου μπο­ρείτε να τοπο­θε­τή­σετε τις γλά­στρες και τις ζαρ­ντι­νιέ­ρες σας. […]

GreekEnglish
«Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό, από μια ιδέα, που έφτασε η ώρα της να πραγματοποιηθεί...» Βίκτωρ Ουγκό

Αρχείο

GreekEnglish