Σχετικά με την επιβίωση στην ύπαιθρο & έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής

Οδηγός για τη δημιουργία μικρών εργαστηρίων τροφίμων

Με διαδικασίες-εξπρές και χωρίς την έκδοση άδειας από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανοίξουν επαγγελματικά εργαστήρια για την επεξεργασία και κονσερβοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Εξι πλεονεκτήματα έναντι άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον κλάδο των τροφίμων κρύβει η έναρξη και λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων για την κονσερβοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ντοματοχυμός, καλαμπόκι, μανιτάρια, κρεατικά, ντολμαδάκια, γλυκά και άλλα προϊόντα μπορούν με τη δημιουργία μιας μικρής κουζίνας και μηχανολογικό εξοπλισμό που δεν θα καταναλώνει ρεύμα πάνω από 10 Κιλοβάτ να μπαίνουν σε κονσέρβες αλλά και σε άλλους περιέκτες και στη συνέχεια να πωλούνται.

images25

Πρόκειται για τα επαγγελματικά εργαστήρια τροφίμων χαμηλής όχλησης και ο γεωπόνος Δημοσθένης Τριανταφυλλίδης περιγράφει στις «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» τις διαδικασίες έναρξης και στησίματος μιας τέτοιας επιχείρησης:

«Ως επαγγελματικό εργαστήριο βάσει του νόμου 4155/2013 ορίζεται η τεχνοοικονομική μονάδα η οποία με μηχανικά, χημικά ή με άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και η οποία πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 Κw ή η θερμική τα 70 Κw, στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.

Οδηγός για τη δημιουργία μικρών εργαστηρίων τροφίμων

2. Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης».

Εχοντας δώσει τον ορισμό, ο κ. Τριανταφυλλίδης συνεχίζει προσδιορίζοντας τα επαγγελματικά εργαστήρια κάτω των 10 Κιλοβάτ: «Επιπλέον, για ισχύ παραγωγικών μηχανημάτων μικρότερη των 10 Κw τα επαγγελματικά εργαστήρια δεν λαμβάνουν άδεια από τις τοπικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, παρά μόνο γνωστοποιούν την ύπαρξή τους, τηρούν τις απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 όσον αφορά την παραγωγική εγκατάσταση, και τους κανόνες υγιεινής».

Εξι πλεονεκτήματα βρίσκει ο γεωπόνος και τα παρουσιάζει: «Στα επαγγελματικά εργαστήρια με ισχύ μικρότερη των 10 Κw θα εστιασθούμε στο συγκεκριμένο άρθρο, διότι έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

• Το αρχικό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας είναι ελάχιστο.
• Η γραφειοκρατία για τη νομιμότητα της εγκατάστασης έχει περιορισθεί πάρα πολύ.
• Δίνει επαγγελματική διέξοδο στη σημερινή συγκυρία.
• Μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές γενικής κατοικίας.
• Δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι κατάστημα, επαγγελματικός χώρος, ή αποθήκη και είναι χώρος κύριας χρήσεως.
• Η νομοθεσία έχει λάβει μέριμνα για τα επαγγελματικά εργαστήρια τα οποία θα δημιουργηθούν από αγρότες-κτηνοτρόφους, διότι αυτά μπορούν να εγκατασταθούν και εντός των ορίων της γεωργοκτηνοτροφικής εγκατάστασης-ακινήτου. Επιπλέον ο αγρότης-κτηνοτρόφος παραμένει ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, ενώ έχει δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων του στις λαϊκές αγορές – αγορές αγροτών.

Ενα επαγγελματικό εργαστήριο με τόσο χαμηλή ισχύ θα μπορούσε με τον κατάλληλο εξοπλισμό να επεξεργασθεί σε μικρές ποσότητες όλα τα αγροτικά προϊόντα».

«Οι επεξεργασίες τις οποίες θα εφαρμόσει ένα επαγγελματικό εργαστήριο», σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη, «είναι οι παρακάτω:

• Παστερίωση
• Εμπορική αποστείρωση
• Κονσερβοποίηση
• Συμπύκνωση με εξάτμιση

Ο ίδιος διευκρινίζει αναφορικά με την κονσερβοποίηση: «Κύριος στόχος της θερμικής επεξεργασίας κατά την κονσερβοποίηση των προϊόντων είναι να διασφαλισθεί η υγεία του καταναλωτή ή/και να εξασφαλισθεί η μικροβιολογική σταθερότητα του προϊόντος, δηλαδή η ικανότητά του να συντηρηθεί χωρίς μικροβιολογική αλλοίωση για καθορισμένο χρονικό διάστημα κάτω από καθορισμένες συνθήκες διατήρησης».

Ο κύριος εξοπλισμός ενός τέτοιου επαγγελματικού εργαστηρίου με τόσο χαμηλή ισχύ, ο οποίος σχετίζεται με την κύρια επεξεργασία της κονσερβοποίησης, είναι ο παρακάτω:

• Εξοπλισμός κουζίνας (π.χ. κατσαρόλες)
• Συσκευές θερμότητας (π.χ. φλόγιστρα υγραερίου)
• Μεγάλη χύτρα αποστείρωσης – παστερίωσης

Οσον αφορά τη χρηματοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός επαγγελματικού εργαστηρίου πολύ χαμηλής ισχύος, οι ενδιαφερόμενοι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες θα τους ενημερώνουν για τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων μέσω των προγραμμάτων, από το ΕΣΠΑ, τα προγράμματα Leader, τα προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως τα ΟΠΑΑΧ, Σχέδια Βελτίωσης.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
FOODTEC – Υπηρεσίες Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δημοσθένης Μ. Τριανταφυλλίδης, γεωπόνος ΑΠΘ, ΜΒΑ, Μυτιλήνης 67, Πολίχνη – Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6944324715 – 2310 587254. email: dmtriantafyllidis@yahoo.gr
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο

images2πηγή

Follow us
Similar posts
  • Eργόσημο : Τα πο... Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο (Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), από 1/1/2017 οι μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή το σύνολο σχεδόν του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασφάλισης σαν «μισθωτοί» και θα πρέπει να [...]
  • Η συχνή χρήση το... Όσο πιο συχνά χρησιμοποιεί κανείς το GPS στις ηλεκτρονικές συσκευές του για να βρει μια διαδρομή, τόσο οδηγεί σε αδράνεια περιοχές του εγκεφάλου του που χρησιμοποιούνται για τον προσανατολισμό και τη νοητική επεξεργασία εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με βρετανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Nature Communications. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον [...]
  • Η φύση ως προθάλ... Δεν είναι λίγες οι φορές που μια ηλιόλουστη μέρα σηματοδοτεί και μια επικείμενη αλλαγή διάθεσης. Μια στροφή προς την αισιοδοξία και την ευτυχία! Δεν είναι τυχαίο που από την άνοιξη και μετά (αν δεν σε γυροφέρνουν ορισμένες αλλεργιούλες), έχεις τη τύχη να συναντήσεις άτομα που χαμογελούν από καρδιάς. Η φύση αποτελεί πάντοτε ένα ευχάριστο καταφύγιο! [...]
  • «Ferdinand»: Ένα... Η ιστορία ενός ταύρου από την Ισπανία, του Φέρντιναντ, ο οποίος προτιμά να κάθεται κάτω από ένα δέντρο και να μυρίζει λουλούδια παρά να μπει στην αρένα για ταυρομαχίες έγινε ταινία κινουμένων σχεδίων. Το φιλμ –το τρέιλερ του οποίου κυκλοφόρησε από την 20th Century Fox και την Blue Sky Studios – βασίζεται στο παιδικό βιβλίο [...]
  • Ένα σούπερ τροχό... Ένα τροχόσπιτο που θα αλλάξει γνώμη για είδος των διακοπών ακόμα και στους αμετανόητους «ξενοδοχιάκες». Σίγουρα για πολλούς το κάμπινγκ δεν αποτελεί το ιδανικό είδος διακοπών. Όταν σκέφτονται, ότι θα πρέπει να αποχωριστούν κάποιες από τις ανέσεις τους, για να βρεθούν κοντά στην φύση, προτιμούν απλά να μην το κάνουν και να βρουν δωμάτιο σε [...]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

GreekEnglish
«Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό, από μια ιδέα, που έφτασε η ώρα της να πραγματοποιηθεί...» Βίκτωρ Ουγκό

Αρχείο

GreekEnglish