Σχετικά με την επιβίωση στην ύπαιθρο και έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής